11 груд. 2013 р.

Wzorem naszym jest nasz Patriarcha Święty Paweł I Pustelnik


KURIA GENERALNA

ZAKONU ŚW. PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA
ul. O. A. Kordeckiego 2
PL  42-225  Częstochowa – Jasna Góra
tel[0048-]  (034-)  377-77-77;  fax  365-35-31; e-mail: osppe@jasnagora.pl

Częstochowa – Jasna Góra, 2013-12-11.
L.dz. 396 /13


Czcigodni Współbracia,

“Dzisiaj w Jezusowym idźcie obecne są zawsze nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego wyjścia”. Tymi słowami adhortacji apostolskiej o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie Evangelii gaudium, papież Franciszek zaprasza każdego z nas do otwarcia się na nowość w dziele ewangelizacji współczesnego świata. Wszyscy wezwani jesteśmy do tego, by modlitwą i duszpasterskim zaangażowaniem wyjść na “wszystkie peryferie świata potrzebujące światła Ewangelii”.
Wzorem naszego Patriarchy Świętego Pawła I Pustelnika, pragniemy żyć duchem pustyni przepełnionej Bogiem, by następnie serce pełne Boga ofiarować drugiemu człowiekowi poprzez posługę pełnioną w Kościele. Wezwani do życia Bogiem, pragniemy dzielić się, tak we wspólnocie zakonnej, jak i we wspólnotach parafialnych nam powierzonych, świadectwem całkowitej przynależności do Jezusa Chrystusa.
W tym duchu pragniemy przeżywać modlitewny czas Nowenny przed Uroczystością Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, Patriarchy naszego Zakonu. Stanowi ona wielkie wydarzenie w życiu każdego paulina (por. art. 30, 32
Propozycje tegorocznych rozważań pawełkowych Z pustyni serca ku służbie Kościołowi zostały przygotowane przez O. Marka Nowackiego.  
Niech przygotowanie do Uroczystości Patriarchy Zakonu będzie dla całej paulińskiej społeczności okazją do sławienia Boga za okazaną dobroć i miłosierdzie, a także prośby, by zechciał nam udzielić daru twórczej wierności.


O. Arnold Chrapkowski
Wikariusz Generalny Zakonu


Немає коментарів:

Дописати коментар